Extra ALV op 6 december

Toegang: 

Op dinsdag 6 december (voorafgaand aan de thema-bijeenkomst met Robert van Loghem), vanaf 20.00 uur, zal de extra ALV plaatsvinden. Enig agendapunt is het vaststellen van de gewijzigde statuten.  Omdat op de ALV van 15 november niet het vereiste aantal leden aanwezig was (2/3 van het toaal is ruim 200) dient een extra ALV te worden gehouden. De aanwezigen op 6 december dienen bij meerderheid in te stemmen met de wijziging van de statuten. De stukken zijn in te zien achter de inloggegevens op deze site (tabje club / leden / ALV).